اخبار جدید یارانه معیشتی

اولین یارانه بنزینی دولت جدید چه زمانی پرداخت می‌شود؟

اولین یارانه بنزینی دولت جدید چه زمانی پرداخت می‌شود؟

واریز یارانه جدید 1 میلیونی از آذرماه + شرایط دریافت یارانه جدید رئیسی

واریز یارانه جدید 1 میلیونی از آذرماه + شرایط دریافت یارانه جدید رئیسی