اخبار جدید یزد میزبان دوازدهمین سفر استانی رییس‌جمهور