آمریکا منتظر تایید اسرائیل برای بازگشت به یونسکو است
اخبار جدید بین الملل

آمریکا منتظر تایید اسرائیل برای بازگشت به یونسکو است

جلسه شورای علمی کنفرانس بین‌المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری برگزار شد
اخبار جدید فناوری

جلسه شورای علمی کنفرانس بین‌المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری برگزار شد

مهر اصالت برای ۵ اثر صنایع‌ دستی زنجان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مهر اصالت برای ۵ اثر صنایع‌ دستی زنجان

بهادری ثبت خوشنویسی ایرانی در یونسکو را تبریک گفت
اخبار جدید سیاسی

بهادری ثبت خوشنویسی ایرانی در یونسکو را تبریک گفت

سخنگوی دولت: تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در جامعه جهانی زبانزد است
اخبار جدید سیاسی

سخنگوی دولت: تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در جامعه جهانی زبانزد است

باید با هنر خوشنویسی رفتار ملی داشته باشیم
اخبار جدید فرهنگی

باید با هنر خوشنویسی رفتار ملی داشته باشیم

خوشنویسی ایرانی جهانی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

خوشنویسی ایرانی جهانی شد

«هنرخوشنویسی» اولین ثبت ایرانی در فهرست برنامه‌های خوب پاسداری یونسکو
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

«هنرخوشنویسی» اولین ثبت ایرانی در فهرست برنامه‌های خوب پاسداری یونسکو

ثبت جهانی خوشنویسی تا چند روزدیگر /‬ بررسی چگونگی ارائه در یونسکو
اخبار جدید فرهنگی

ثبت جهانی خوشنویسی تا چند روزدیگر /‬ بررسی چگونگی ارائه در یونسکو

«منار جام» هرات؛ قدیمی‌ترین بنای تاریخی افغانستان در معرض فروپاشی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

«منار جام» هرات؛ قدیمی‌ترین بنای تاریخی افغانستان در معرض فروپاشی

top