اخبار جدید ۲ قتل در صحنه سرقت‌های مسلحانه یک باند سرقت