اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

دستور مهم رئیس جمهور برای بررسی کندی اینترنت