اخبار جدید خودرو

جزئیات واگذاری خودروهای ۲۰۷ و شاهین به جانبازان و ایثارگران