اخبار جدید سیاسی

غلامعلی حدادعادل با ورود ایران به جنگ با اسرائیل مخالف است