اخبار جدید بین الملل

انهدام کاروان خودروهای نظامی اسرائیل و شدت بالای درگیری