اخبار جدید بین الملل

وزیر دفاع اوکراین برای سربازی اجباری مردان اوکراینی فراخوان داد