اخبار جدید سیاسی

وزیر راه: یکی از راه‌های تامین منابع مالی این وزارتخانه، تهاتر نفت خواهد بود