اخبار جدید اقتصادی

مصطفی میرسلیم نماینده تهران: پول ملی با کاغذ پاره فرقی ندارد