اخبار جدید ورزشی

مراسم یادبود صدای ماندگار ورزش رادیو شهره(مسعود اسکویی) برگزار شد