اخبار جدید سیاسی , ویژه

انتقاد شدید روزنامه اطلاعات از عدم تطبیق تصمیمات حاکمیت با دغدغه‌های اصلی مردم