اخبار جدید فناوری

ایلان ماسک 6 میلیارد دلار سرمایه برای x.AI جذب کرد