اخبار جدید بین الملل

استفاده از تاکسی هوایی در عربستان برای حج کلید خورد