اخبار جدید ورزشی

مهدی تاج: تلویزیون فوتبال نداشته باشد چه چیزی می‌خواهد نشان دهد؟!