اخبار جدید ورزشی

بیرانوند به صورت یکطرفه قرارداد خود را با پرسپویس فسخ کرد!