اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

تصویب کلیات سند ملی هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی