اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بیش از ۵۵۰ زائر در طول مراسم حج جان باختند!