اخبار جدید فناوری

اتحادیه اروپا به دنبال رصد پیام‌های رمزنگاری شده تلگرام و واتساپ است