اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار فوتی های مراسم حج به ۹۸۰ نفر رسید