اخبار جدید فرهنگی

عمو فیتیله‌ای در کنار عمو قناد در مراسم بزرگداشت وی