اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

گردهمایی هواداران سعید جلیلی در ورزشگاه شهید پورشریفی تبریز