اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بازیگر《 دزدان دریایی کارائیب》 به دلیل حمله کوسه جان خود را از دست داد