اخبار جدید سیاسی

روزنامه جوان: دعوت خاتمی از مردم برای شرکت در انتخابات ایده شیطانی است