اخبار جدید ورزشی

آیا پرسپولیس می‌تواند اوستون اورونوف را نگه دارد؟