اخبار جدید ورزشی

ماجرای پیشنهاد یک میلیون دلاری تراکتورسازی به ترابی چیست؟!