اخبار جدید اجتماعی و حوادث

یک ایرانی به ماموران پلیس در ایالت بایرن حمله کرد و کشته شد