اخبار جدید فرهنگی

حادثه تلخ برای سارا بهرامی در اجرای نمایش «جیب‌های پر از نان»