اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

مسعود پزشکیان: ما به همه دست دوستی خواهیم داد