اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

روزنامه جمهوری اسلامی: خوبی این انتخابات این بود رئیس جمهور نظامی و روحانی نیست