اخبار جدید ورزشی

اردوی خارجی تیم فوتبال پرسپولیس برگزار می شود؟