اخبار جدید بین الملل

دیدار گروهی از وزارت دفاع آمریکا با نخست وزیر عراق