اخبار جدید بین الملل

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان: روابط با ایران بعد از تشکیل دولت جدید بسیار فعال خواهد شد