اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کمبود برق، ۱۳ استان را روز پنج‌شنبه تعطیل کرد