ژاله صامتی و علی عبدالمالکی، مهمانِ مهران مدیری در «دورهمی» می‌شوند

ژاله صامتی و علی عبدالمالکی، مهمانِ مهران مدیری در «دورهمی» می‌شوند