شرط افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی کشور
اخبار جدید پزشکی

شرط افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی کشور

از مفهوم واقعی پزشک خانواده فاصله داریم
اخبار جدید پزشکی

از مفهوم واقعی پزشک خانواده فاصله داریم

صدور مجوزپذیرش گردشگر سلامت خارجی در سه بیمارستان زاهدان
اخبار جدید پزشکی

صدور مجوزپذیرش گردشگر سلامت خارجی در سه بیمارستان زاهدان

کشور به سند جامع داروهای اورفان نیاز دارد
اخبار جدید پزشکی

کشور به سند جامع داروهای اورفان نیاز دارد

سخنرانی رئیس سازمان غذا و دارو در سازمان همکاری شانگهای
اخبار جدید پزشکی

سخنرانی رئیس سازمان غذا و دارو در سازمان همکاری شانگهای

وزیر بهداشت به افتتاحیه نمایشگاه دارو می رود
اخبار جدید پزشکی

وزیر بهداشت به افتتاحیه نمایشگاه دارو می رود

پاییز فصل خوردن غذاهای گرم و تَر است
اخبار جدید پزشکی

پاییز فصل خوردن غذاهای گرم و تَر است

ظرفیت های صنعت داروسازی باید از مرزهای جغرافیایی کشور خارج شود
اخبار جدید پزشکی

ظرفیت های صنعت داروسازی باید از مرزهای جغرافیایی کشور خارج شود

بادام یک مکمل عالی برای رژیم کاهش وزن است
اخبار جدید پزشکی

بادام یک مکمل عالی برای رژیم کاهش وزن است

تایید موفقیت نخستین واکسن ایرانی کرونا
اخبار جدید پزشکی

تایید موفقیت نخستین واکسن ایرانی کرونا

top