رویدادهای نجومی هفته سوم شهریورماه ۱۴۰۱+ جدول
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رویدادهای نجومی هفته سوم شهریورماه ۱۴۰۱+ جدول

معمای تاریک کیهان
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

معمای تاریک کیهان

برای اکتشافات "جیمز وب" اسم بگذارید!
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

برای اکتشافات "جیمز وب" اسم بگذارید!

رویدادهای نجومی هفته چهارم مردادماه ۱۴۰۱ + جدول
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رویدادهای نجومی هفته چهارم مردادماه ۱۴۰۱ + جدول

شبیه‌سازی کیهان به کمک جیمزوب
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

شبیه‌سازی کیهان به کمک جیمزوب

۳۰ هزار نام در ماموریت "آرتمیس‌۱" به فضا می‌رود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

۳۰ هزار نام در ماموریت "آرتمیس‌۱" به فضا می‌رود

عظمت کیهانی
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عظمت کیهانی

تغییر لوگوی گوگل به تصویر تلسکوپ جیمز وب
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تغییر لوگوی گوگل به تصویر تلسکوپ جیمز وب

ناسا چگونه محل فرود در مریخ را انتخاب می‌کند؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ناسا چگونه محل فرود در مریخ را انتخاب می‌کند؟

هلال ماه ذی‌الحجه را با چشم ببینید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

هلال ماه ذی‌الحجه را با چشم ببینید

امشب ماه در کنار سیاره اورانوس قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب ماه در کنار سیاره اورانوس قرار می‌گیرد

تقویم نجومی تیرماه ۱۴۰۱+ دانلود جدول
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تقویم نجومی تیرماه ۱۴۰۱+ دانلود جدول

انسان تا ۲۰۴۰ قدم بر مریخ نخواهد گذاشت
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

انسان تا ۲۰۴۰ قدم بر مریخ نخواهد گذاشت

ماه در وضعیت حضیض مداری قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ماه در وضعیت حضیض مداری قرار می‌گیرد

امشب خوشه ستاره‌ای M13 را رصد کنید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب خوشه ستاره‌ای M13 را رصد کنید

امشب شاهد مقارنه ماه و مشتری باشید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب شاهد مقارنه ماه و مشتری باشید

سیاره زهره در اوج خورشیدی قرار می‌گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

سیاره زهره در اوج خورشیدی قرار می‌گیرد

اورانوس در مقارنه خورشیدی قرار خواهد گرفت
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

اورانوس در مقارنه خورشیدی قرار خواهد گرفت

امشب مقارته زهره و نپتون را رصد کنید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امشب مقارته زهره و نپتون را رصد کنید

NGC5921، مارپیچی با بازوان پیچ‌درپیچ
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

NGC5921، مارپیچی با بازوان پیچ‌درپیچ