قرص هوشمند گلوکز روده را می سنجد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

قرص هوشمند گلوکز روده را می سنجد

یکی از بزرگ‌ترین تهدیدکننده‌های سلامتی در جهان کشف شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

یکی از بزرگ‌ترین تهدیدکننده‌های سلامتی در جهان کشف شد

شارژ محصولات الکترونیکی با حرکات بدن انسان
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

شارژ محصولات الکترونیکی با حرکات بدن انسان

کشف سیاهچاله ای ۱۰برابر بزرگ تر از خورشید در نزدیکی زمین
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

کشف سیاهچاله ای ۱۰برابر بزرگ تر از خورشید در نزدیکی زمین

تبدیل سیم ساده به نور شبیه لیزر ممکن شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تبدیل سیم ساده به نور شبیه لیزر ممکن شد

مهار نوعی پروتئین باعث افزایش ظرفیت رشد سلول ها می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

مهار نوعی پروتئین باعث افزایش ظرفیت رشد سلول ها می شود

بسته بندی حافظ محیط زیست مواد با ابداع محققان ایرانی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بسته بندی حافظ محیط زیست مواد با ابداع محققان ایرانی

رصد گرمایش و سرمایش زمین از ایستگاه فضایی بین المللی ممکن می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

رصد گرمایش و سرمایش زمین از ایستگاه فضایی بین المللی ممکن می شود

بررسی تاثیر استفاده از فناوری نانوحباب در مرغداری‌ها
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بررسی تاثیر استفاده از فناوری نانوحباب در مرغداری‌ها

توسعه اپلیکیشن برای شناسایی سرطان با صوت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

توسعه اپلیکیشن برای شناسایی سرطان با صوت

ناسا سپر گرمایی عظیم را آزمایش می کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ناسا سپر گرمایی عظیم را آزمایش می کند

کت استتار برای نامرئی شدن انسان ساخته می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

کت استتار برای نامرئی شدن انسان ساخته می شود

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید

چین موشک هوا و آب می سازد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

چین موشک هوا و آب می سازد

نخستین میکروبیوم مصنوعی انسانی در آزمایشگاه ساخته شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نخستین میکروبیوم مصنوعی انسانی در آزمایشگاه ساخته شد

جعبه ای که به اندازه یک درخت در مریخ اکسیژن تولید می کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

جعبه ای که به اندازه یک درخت در مریخ اکسیژن تولید می کند

پرتاب ابرموشک ناسا برای سفر به ماه لغو شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پرتاب ابرموشک ناسا برای سفر به ماه لغو شد

دارپا شنل نامرئی برای سربازان آمریکایی می سازد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

دارپا شنل نامرئی برای سربازان آمریکایی می سازد

دستاورد محقق ایرانی سرطان بدخیم را درمان می کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

دستاورد محقق ایرانی سرطان بدخیم را درمان می کند

عکس هابل از خوشه کروی مملو از ستاره در مرکز راه شیری
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

عکس هابل از خوشه کروی مملو از ستاره در مرکز راه شیری