ذوب اهن اصفهان، معادن زغال سنگ البرز مرکزی را توسعه می دهد - اخبار جدید