جهت ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir کلیک کنید

سایت ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir


آموزش ویدیویی استفاده از سایت ضمن خدمت فرهنگیان


آموزش تغییر رمز عبور ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان


آموزش ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان


آموزش ثبت دوره های برون سازمانی در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

4.7/5 - (3 امتیاز)
این مطلب هم پیشنهاد می شود  واتس‌اپ تنها در چندین هفته میلیون‌ها کاربر خود را از دست داد