اخبار برگزیده , اخبار جدید فرهنگی

رضا صادقی هم به جمع ممنوع الکاری ها اضافه شد