اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تغییر تعطیلی از پنجشنبه به شنبه هیچ منع شرعی و قانونی ندارد