اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رئیس کل بیمه مرکزی: تمامی خسارات حادثه معدن طرزه پرداخت می‌شود