اخبار جدید سیاسی

آمریکا ادعای جدید خود را درباره ورود ایران به جنگ غزه مطرح کرد