اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سازمان هواشناسی برای اکثر استان های کشور، هشدار بارش شدید باران را داد