اخبار جدید فناوری

میت ۶۰ پرو هواوی پس از ۶ هفته ۱.۶ میلیون فروش داشته است