اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به آمریکا سفر کرد