اخبار جدید سیاسی

توئیت جدید سخنگوی وزارت امور خارجه در حمایت از غزه