اخبار جدید سیاسی

پیام سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد حملات زمینی اسرائیل